E-Catalog > Paper-products > Giấy cactông trắng ( white top )


Page View : 4,435

Product Information :

Name :
Giấy cactông trắng ( white top )
Category :
  1. Pulp, Paper, and Publishing
Sub - Category :
  1. Paper-products
Product Type :
  1. Raw Material

Product Detail :

Các thông số kỹ thuật được thực hiện theo Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 24TCN 72-99 (đối với giấy cactông lớp mặt) và 24TCN 73-99 (đối với sản phẩm giấy cactông lớp sóng) như sau:  

Loại sản phẩm

Định lượng(g/m2)

Độ chịu bục  (kgf/cm2)

Độ ẩm(%)

Màu sắc

Giấy cactông trắng -White top

160 - 250

3.2 – 6.0

7 ± 2

Theo yêu cầu 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM AN BÌNH

  •   Sản phẩm giấy cactông của An Bình luôn đạt được độ bền cơ lý cao do được sản xuất từ nguyên liệu thô là giấy thu hồi ngoại nhập và nội địa chất lượng cao với lượng xơ sợi nguyên thủy và xơ sợi dài nhiều, được xử lý bằng kỹ thuật tiên tiến với hóa chất phụ gia thích hợp.
  •  Sản phẩm giấy cactông của An Bình luôn có định lượng ổn định trên suốt chiều dài và chiều rộng cuộn giấy.
  • Sản phẩm giấy cactông của An Bình luôn được kiểm soát chặt chẽ về màu sắc nên có độ bền màu trong một thời gian dài.